جلسه ی حضور حداکثری در کلاس های مجازی

جلسه ی حضور حداکثری در کلاس های مجازی

 

 

با توجه به انگیزه های دانش آموزان و دبیران عزیز برای مشارکت حداکثری در فرآیندهای آموزش و پرسش و پاسخ های کلاسی، از دبیران گرامی خواسته شد تا همه ی شرکت کنندگان در کلاس های مجازی را علاقمند به حضور و مشارکت های فردی و گروهی نمایند.

 

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/29-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/30-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/30-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/30-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/30-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/30-5.jpg