آموزش استفاده از پنل اولیا گرامی

آموزش استفاده از پنل اولیا گرامی

آموزش استفاده از پنل اولیا گرامی

بیشتر از نقش اولیا در امر آموزش و به ویژه در این سال خاص گفته بودیم و البته به خوبی براین مطلب واقفیم که

« دو صد گفته چون نیم کردار نیست »

پس بر آن شدیم تا حرف را به عمل در آوریم.

باتوجه به اینکه هیچ مدیری بدون اشراف بر حوزه مدیریتی خود نمی تواند به نتیجه ای که باید ، دست پیدا کند ، پیش از هر کاری کوشیدیم تا اطلاعات شما والدین گرامی را لحظه به لحظه بروز کنیم.

پس همکاران کاربلد ما در بخش IT دست به کار برنامه نویسی شدند و با طراحی و اجرای پنل والدین ، دسترسی انحصاری شما پدرها و مادرهای گرامی را به بخش تکالیف فراهم نمودند تا ضمن برقراری ارتباط با دبیران دبیرستان ، درجریان همه آنچه بین معلم و دانش آموز درجریان است ، قرار بگیرید.