جلسه هماهنگی آزمون های رشد در سیستم LMS

جلسه هماهنگی آزمون های رشد در سیستم LMS

جلسه هماهنگی آزمون های رشد در سیستم LMS

 

... « آزمون بخشی از آموزش است. » ...


ما در دبیرستان علم و ایمان برای نمره دادن هیچ آزمونی برگزار نمی کنیم بلکه به امتحان به عنوان یکی از مراحل آموزش نگاه می کنیم.

سالهاست با این رویکرد اقدام به برگزاری منظم و هفتگی آزمون های رشد کرده ایم و امسال هم علی رغم همه مشکلات بوجود آمده ، آزمون های رشد را حتی یک جلسه حذف نکردیم.

برگزاری منظم این آزمون ها علاوه بر آگاهی دادن به دانش آموز و دبیر برای برطرف کردن کاستی های احتمالی ، کامل کننده آموزش های کلاسی بوده و نیز دانش آموزان را با تست زنی و کنکور ، آشنا می کند.