ضدعفونی تمامی نقاط مدرسه

ضدعفونی تمامی نقاط مدرسه

ضدعفونی تمامی نقاط مدرسه برای حفظ بهداشت و سلامت دانش آموزان عزیز و دبیران محترم

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/140-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/144-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/144-2.jpg