انتخابات شورای دانش آموزی از طریق سیستم LMS دبیرستان

انتخابات شورای دانش آموزی از طریق سیستم LMS دبیرستان

انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان علم و ایمان

به اطلاع می رسانیم انتخابات شورای دانش آموزی، فردا چهارشنبه مورخه 99/8/7 در کلاس های درسی و از طریق سیستم LMS برگزار خواهد شد.