نظارت بر کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

نظارت بر کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

نظارت بر کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان تقریبا همه روزه انجام می شود تا کلاس به بهترین شکل ممکن برگزار گردد...