اطلاعیه کارنامه آزمون های نوبت اول پایه دهم

اطلاعیه کارنامه آزمون های نوبت اول پایه دهم

 

به اطلاع می رسانیم کارنامه آزمون های نوبت اول دانش آموزان پایه دهم ، امروز از طریق LMS ارسال گردیده است.
خواهشمندیم ملاحظه فرمایید.