پروژه ي آموزش آنلاین از طریق سیستم اختصاصی LMS دبیرستان

پروژه ي  آموزش آنلاین از طریق سیستم اختصاصی LMS دبیرستان

ضمن تبریک و شاد باش به مناسبت آغاز سال تحصیلی خدمت همه شما عزیزان و تبریک به جهت موفقیت در به سرانجام رساندن پروژه ی آموزش آنلاین از طریق سیستم اختصاصی LMS دبیرستان علم و ایمان....