بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

بازدید از کلاسهای آنلاین توسط مدیر دبیرستان

بازدیدِ مدیر دبیرستان از کلاس ها و تعامل با دبیران محترم و دانش آموزان عزیز