کلاسهای آنلاین

کلاسهای آنلاین

کلاس های آنلاین و

کنترل و بازدید توسط مدیر دبیرستان و مسئولین پایه...

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/76-10.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/77-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/77-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/77-3.jpg