مراجعه دانش آموزان جهت رفع اشکالات فنی

مراجعه دانش آموزان جهت رفع اشکالات فنی

دانش آموزان جهت رفع اشکالات فنی به دبیرستان علم و ایمان مراجعه می نمایند و با برطرف شدن مشکلات فنی، مانند قبل در کلاسهای آنلاین حاضر می شوند...