بررسی و کنترل کلاس های آنلاین توسط معاونین آموزش

 بررسی و کنترل کلاس های آنلاین توسط معاونین آموزش

 

کلاس های آنلاین همواره توسط  معاونین آموزش ، بررسی و کنترل می شود تا در بهترین شرایط برگزار گردد...

 

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/60-1.jpg