جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان با پرسنل پیرامون شرایط آموزشی

جلسه هماهنگی مدیر دبیرستان با پرسنل پیرامون شرایط آموزشی

 

هماهنگی مدیر دبیرستان با پرسنل پیرامون شرایط آموزشی دو هفته آینده جهت برگزاری هرچه بهتر و بدون اشکال کلاس های آنلاین

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/46-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/46-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/46-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/46-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/46-4.jpg