جلسه مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها و معاونین آموزش

جلسه مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها و معاونین آموزش

 

 

هماهنگی مدیر دبیرستان با مشاورین پایه ها و معاونین آموزش پیرامون چگونگی برگزاری آزمون های نیمسال اول سال تحصیلی 1400- 99 و حمایت همه جانبه از دانش آموزان

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/38-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/39-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/39-2.jpg