کلاس های آنلاین(LMS)

کلاس های آنلاین(LMS)

 

 

کلاس های آنلاین پس از پایان آزمون های نوبت اول، از تاریخ 20 دی ماه 99 طبق روال قبل آغاز شده است و دبیران محترم و دانش آموزان عزیز، مانند گذشته از ساعت 8 صبح الی 14:20 با قدرت و دقت به فعالیت خود ادامه می دهند...

 

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/34-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/38-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/38-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/38-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/38-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/38-5.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/38-6.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/38-7.jpg