برنامه امتحانات نوبت دوم (دوره اول)

برنامه امتحانات نوبت دوم (دوره اول)


برنامه امتحانات نوبت دوم (دوره اول)

 

 دانش آموزان عزیز سلام

 لطفا برنامه و توضیحات مرتبط با برگزاری آزمون های نوبت دوم را مشاهده نموده و سعی کنید با بیشترین آمادگی در امتحانات شرکت نمایید.

 

با آرزوی موفقیت برای شما عزیزان

 

 

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه هفتم

 

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه هشتم

 

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه نهم