جلسه پیرامون مصوبه ی مهم شورای آموزشی دبیرستان

جلسه پیرامون مصوبه ی مهم شورای آموزشی دبیرستان

 

مصوبه ی مهم شورای آموزشی دبیرستان


دبیران محترم موظفند روزهای قبل از هر آزمون در Room اختصاصی خود به مدت 4 ساعت به طور آماده باش حضور یافته برای رفع اشکال احتمالی دانش آموزان اقدام نمایند،
همچنین دبیران محترم 2 ساعت قبل از هر آزمون در Room اختصاصی خود حضور یافته علاوه بر رفع اشکال، جهت تقویت بنیه ی روحی و توانمندی علمی دانش آموزان اقدام فرماید.

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/25-4.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/26-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/26-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/26-3.jpg