برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 12

برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 12

آزمون رشد

والدین گرامی و دانش آموزان عزیز

سلام

ضمن آرزوی سلامتی برای شما بزرگواران

برنامه و بودجه بندی آزمون رشد هفتگی شماره 12 (بصورت تستی )
که در روز سه شنبه 99/11/28 ساعت 18 برگزار می شود ، تقدیم حضور می گردد .

 

از تمامی دانش آموزان درخواست می شود با مطالعه ی دقیق برنامه و توضیحات ذکر شده ، تمامی تلاش خود را در جهت کسب موفقیت معطوف دارند .

از والدین گرامی نیز درخواست می شود ناظر آزمون ها (پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ) را به اطلاع دبیر راهنما برسانند .

 

گروه آموزش دبیرستان علم و ایمان

 

بودجه بندی آزمون رشد 12 (تستی) پایه هفتم

 

بودجه بندی آزمون رشد 12 (تستی) پایه هشتم

 

بودجه بندی آزمون رشد 12 (تستی) پایه نهم