اطلاعیه دریافت جزوه های ریاضی و فیزیک پایه دهم

اطلاعیه دریافت جزوه های ریاضی و فیزیک پایه دهم

دانش آموزان عزیز پایه دهم

جهت دریافت جزوه های ریاضی و فیزیک امروز مورخه 20 بهمن ماه 99 تا ساعت 14
به دبیرستان مراجعه نمایند.