کلاس های آنلاین (LMS)

کلاس های آنلاین (LMS)

کلاس های آنلاین (LMS)

می گویند انرژی مصرف شده توسط یک معلم در طول یک روز کاری با سنگین ترین مشاغل جهان برابری می کند.
با توجه به اینکه می دانیم بیش از دوسوم کالری مصرف شده درکل بدن توسط مغز سوزانده می شود و نیز با مراجعه به تجربه خودمان ، به این نتیجه خواهیم رسید که نقل قول ابتدای کلام ، سخنی به گزاف ، نیست.
حالا به مجموعه بالا اضافه کنید شرایط خاص امسال را ... !
یعنی یک معلم علاوه بر برنامه کاری همیشگی و مهارت های معلمی خود ، باید با توانایی یک مجری رادیو و با بیانی شیوا ، تک تک دانش آموزانش را از راه دور و درحالی که هرکدام در منزل خود نشسته اند ، اداره کرده و در جریان کلاس نگهدارد.
لازم به ذکر است در همین راستا ، مدیریت محترم دبیرستان و معاونین محترم آموزشی هر دو دوره ، از ابتدای سال تحصیلی تاکنون با صرف ساعتها وقت در روز و حضورمجازی پیوسته در کلاس های درس از نزدیک همراه دبیران محترم و همدل فرزندان عزیزمان بوده اند.
حضور مسئولین فنی در کلاس ها نیز اقدامی پیشگیرانه در جهت رفع مشکلات فنی احتمالی است که از ابتدای سال در دستورکار قرار داشت.

اگر امروز می توانیم سر خود را بالا نگهداریم ، حاصل یک همکاری گروهی و چندجانبه است که به آن افتخار می کنیم.

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/190-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/198-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/198-2.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/198-3.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/198-4.jpg