اطلاعیه دریافت کارنامه ی ترم اول پایه دهم

اطلاعیه دریافت کارنامه ی ترم اول
پایه دهم

پایه دهم


با سلام
ضمن آرزوی سلامتی ، لطفا با توجه به فایل ارسالی جهت دریافت کارنامه ی ترم اول در زمان مقرر حضور به هم رسانید.

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/151-2.jpg