همکاران عزیزمان در دبیرستان علم و ایمان مشغول فعالیت روزانه

همکاران عزیزمان در دبیرستان علم و ایمان مشغول فعالیت روزانه

وقتی کارت مثل فرزندت باشد ، وقتی عاشق شغلت باشی و عاشقانه دوستش داشته باشی ، اگر به جای کرونا ، سنگ از آسمان ببارد ، برای تو ، توفیری نخواهد داشت.
.
تک تک لحظه هایت را با عشق ، سرشار می کنی و بدون احساس خستگی و درهر شرایطی کار خواهی کرد.
.
من یقین دارم همه اهالی علم و ایمان عاشق شغلشان هستند.

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/132-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/133-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/133-2.jpg