برنامه کلاس های آنلاین تابستانی پایه هشتم و نهم

برنامه کلاس های آنلاین تابستانی 
پایه هشتم و نهم

برنامه کلاس های آنلاین تابستانی

 

پایه هشتم

 از شنبه ۱ شهریور تا
 چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹

 حضور همه دانش آموزان عزیز راس ساعت مقرر و با توجه به برنامه های ارسالی مورد انتظار این واحد آموزشی می باشد.

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/120-1.jpg

 

پایه نهم

 از شنبه ۱ شهریور تا
 چهارشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۹


 حضور همه دانش آموزان عزیز راس ساعت مقرر و با توجه به برنامه های ارسالی مورد انتظار این واحد آموزشی می باشد

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/125-1.jpg