صحبت های مدیر دبیرستان در مراسم صبحگاهی آنلاین

صحبت های مدیر دبیرستان در مراسم صبحگاهی آنلاین

صحبت های مدیر مدرسه در مراسم صبحگاهی سیستم اختصاصی LMS:

آرزوی سلامتی و موفقیت در سال تحصیلی پیش رو برای دانش آموزان عزیز توسط مدیر دبیرستان...