کلاس های درسی آنلاین (LMS)

کلاس های درسی آنلاین (LMS)

حضور دبیران و دانش آموزان عزیز در کلاس های درسی آنلاین (LMS)هر روز با جدیت برگزار می گردد...

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/115-1.jpg

 

https://eloim.ir/site_upload/blog/116-1.jpg